bg721

Фабрика

Локација на претпријатието

Персонал оперативен процес

Опрема

Земјоделство

Логистика

R & D